Ingame

erotin1

Teemat

Viktoriaanisen naisen osa: Monet pelin naishahmoista, erityisesti potilaista, eivät ole sopeutunut kapeaan keskiluokkaisen naisen rooliin, minkä takia he ovat päätyneet parantolaan, omalla tavallaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä suo heille vapautta olla oma itsensä kaltaistensa joukossa, mutta sulkee heidät toisaalta laajemman yhteisön ulkopuolelle. Ajan jyrkät sukupuoliroolit vaikuttavat monen hahmon taustoissa ja näkyvät myös hoitolaitoksen valtahierarkiassa.

Mielenterveys: Monella hahmolla on jonkinlaisia mielenterveysongelmia. Käytämme hahmojen ongelmissa pohjana oikeita nykyään tunnustettuja mielenterveyden ongelmia, joita pyritään käsittelemään hahmoissa dramatisoiden siten, että niistä syntyy pelillisesti kiinnostavaa sisältöä. Pelinjohto ei ole mielenterveysalan ammattilaisia, mutta pyrimme käsittelemään aihetta vakavissaan ja kunnioittavasti.

Mysteerit ja kauhu: Peliin haetaan goottilaisen kauhun tunnelmaa vanhojen mysteerien, menneisyyden salaisuuksien ja selittämättömien tapahtumien kautta.

Harhat ja todellisuus: Pelissä pyritään luomaan harhojen ja todellisuuden sekoittumisen kautta epätodellisuuden tunnetta ja pelottavia elämyksiä hahmoille, ja heidän kauttaan pelaajille. Tätä on tarkoitus tehdä paitsi hahmojen mielenterveysongelmien pelaamisen kautta, myös pelin aikana pelinjohtovetoisesti järjestetyillä tapahtumilla.

Laitoselämä: Hoitolaitoksessa eletään varsin tiukasti säänneltyä rutiinien ohjaamaa arkea sekä hoitajien että potilaiden osalta. Henkilökunnalla on selkeä keskinäinen arvojärjestyksensä, ja siihen liittyvä kilpailu ja valtapelit. Potilaat ovat arvojärjestyksessä pohjalla ja hoitohenkilökunnalla on paljon valtaa heidän ylitseen. Toisaalta tiiviissä yhteisössä pääsevät kehittymään naisten väliset suhteet ja solidaarisuus. Jännitteitä luovat myös laitoksen elämään vaikuttavat ulkopuoliset henkilöt, kuten ylintä valtaa käyttävät lääkärit. Vierailupäivinä arkea sotkemaan saapuu omaisia ja perheenjäseniä, joiden tapaaminen saattaa herättää potilaissa rankkojakin tunteita.

Pelityyli

Ohje siihen, miten peliä toivomme pelattavan löytyy täältä.

………………………………………………………………………………………….

Hahmoista ja maailmasta

Peli sijoittuu kuvitteelliseen mielisairaiden naisten parantolaan Englannin maaseudulla vuonna 1891.

Saarella parantolana toimiva Edgemoor House -kartanohuvila on ollut alunperin yksityisasuntona, mutta perhe joutui sittemmin luopumaan tilasta. Noin 7 vuotta sitten hyvämaineinen pariskunta, herra ja rouva Philpot, hankki hieman rapistuneen Edgemoor Housen ja perusti sinne hoitokodin mielenterveysongelmista kärsiville naisille. Omistajapariskunta rahoittaa laitoksen toimintaa potilaiden omaisilta perittävillä hoitomaksuilla. Lisäksi parantolalla on hyväntekijöitä, jotka tukevat toimintaa rahallisesti.

Edgemoor Housen kapasiteetti on pieni, mitä sekä potilaat että hoitajat pitävät hyvänä asiana. Tällä hetkellä laitoksessa on alle kaksikymmentä potilasta. Jokaisella on oma tarinansa, mutta heitä yhdistävät monet piirteet ja ominaisuudet, joiden johdosta he ovat Edgemoor Houseen joutuneet. Potilaat kamppailevat oman herkkyytensä, oireidensa, traumojen ja menetysten sekä yhteiskunnan asettamien paineiden kanssa. Heidät on eristetty yhteiskunnasta, ystävistään ja perheistään vääräksi määritellyn käytöksen tai ajatusten takia. Vähitellen potilaiden välille syntyy ystävyyttä, rakkaussuhteita, jännitteitä ja solidaarisuutta, jollaisesta he jäivät paitsi terveiden maailmassa. Osalle Edgemoor House on muodostunut turvapaikaksi, mutta toisille vankilaksi.

Valtaa Edgemoor Housessa käyttävät lääkärit ja hoitajat. Laitoksen hierarkia luo hoitajien välille jonkin verran kilpailuasetelmaa, mutta toisaalta työ edellyttää heiltä tiivistä yhteistyötä. Useimmat hoitajista uskovat tekevänsä hyvää ja toimivansa potilaiden parhaaksi. Lääkärit tekevät myös mielestään tärkeää työtä edistyksen eturintamassa ja uskovat vakaasti tarjoavansa parasta mahdollista hoitoa. Nykyisin monet epäinhimillisinä pidetyt hoitomenetelmät olivat aikakauden näkökulmasta uusimpia lääketieteen keinoja mielenterveyspotilaiden hoidossa. Koska hoitajat asuvat laitoksessa ja ovat läsnä arjessa, heidän ja potilaiden välille muodostuu voimakkaita henkilökohtaisia suhteita ja jännitteitä. Lääkärit puolestaan tapaavat potilaita ja hoitajia harvemmin, joten suhteiden dynamiikka on erilaista.

Maailmankuva

Kuningatar Viktorian (hallituskausi 1837-1901) aikakautta leimasi keskiluokan kehittyminen. Taloudessa, tieteessä ja teknologiassa otettiin isoja edistysaskeleita. Ylikansoitetut ja ahtaat tehdaskaupungit olivat oloiltaan kaukana perinteisistä kyläyhteisöistä, eivätkä sosiaaliset muutokset pysyneet yhä syvenevien luokkaerojen vauhdissa.

Yläluokalla oli edelleen varaa suhtautua vapaamielisemmin erilaisuuteen, mutta keskiluokka tukeutui tiukasti konservatiivisiin perhearvoihin. Koti muodosti perhe-elämän keskuksen, ja sen oli tarkoitus tarjota levollinen, moraalisesti ylevä ja puhdas hengähdysympäristö viktoriaaniselle keskiluokkaiselle perheenisälle, joka joutui raatamaan ansaitakseen perheellensä säällisen elannon.

Vauras keskiluokkainen koti muodosti vahvan kontrastin slummien kurjuuteen, toimeentulon äärirajoilla kituvien tehdastyöläisten ja mustaan hiilipölyyn peittyvien kaupunkien ankeuden välille. Koti symboloi puhtautta ja aikakauden naiset sidottiin yhtä vahvalla symboliikalla kodin hengettäriksi. Konservatiivisten sukupuoliroolien vaaliminen pönkitti miehen asemaa perheen päänä. Naisille rajattiin jälkikasvua ja kotia hoivaavan äidin rooli siitä huolimatta, että valtakuntaa johti voimakastahtoinen, kansan arvostusta nauttiva kuningatar.

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyshäiriöksi -hulluudeksi- saatettiin laskea mikä tahansa keskiluokan sosiaalisista normeista poikkeava käytös. Vammat, erilaisuus, epätavalliset ajatukset ja teot tai vain puutteellinen osallistuminen yhteisön edellyttämiin asioihin saattoivat johtaa henkilön leimaamiseen hulluksi.

Erityisesti naisilta odotettiin korkeaa moraalia, eli tiukkojen yhteiskunta- ja sukupuolinormien noudattamista. Keskiluokka pyrki elämään ulkopuolelta saneltujen sosiaalisten käytäntöjen mukaan, koska näillä käytännöillä varmistettiin yhteisöjen yhdenmukaisuus. Taustalla oli halu minimoida poikkeavuuksien aiheuttamat skandaalit ja järkytykset.

Mielisairauksien ajateltiin johtuvan lähinnä perinnöllisistä vioista, moraalisesta heikkoudesta ja älyn puutteesta. Mielenterveysongelmat suvussa ja perheessä aiheuttivat pelkoa ja häpeää, joten tapauksia saatettiin peitellä ja vähätellä. Oireilua ja poikkeavaa käytöstä pidettiin epäkunniallisena ja moraalittomana, mikä oikeutti potilaiden eristämisen yhteiskunnan ulkopuolelle.

Köyhien mielisairaalat ja varakkaamman väen tavoitettavissa olevat parantolat tarjosivat paikkoja, johon mielenterveyden häiriöistä kärsiviä voitiin sulkea.

………………………………………………………………………………………….

Hoitolaitoksen arki

Edgemoor Housen päivittäiset rutiinit (ingame-aikataulu)

Arki
7.00 Herätys (hoitajat), aamupalaveri ja kahvi
8.15 mennessä herätys (potilaat), aamutoimet
9.00 Aamutarkastus
9.30 Aamiainen + aamulääkkeet
10.30 Ulkoilua ja työskentelyä
13.00 Lounas
14.00 Hoidot ja harjoitteet
17.00 Iltapäivätee
18.00 Hoidot ja harjoitteet
19.00 Päivällinen
20.00 Kevyet iltaharjoitteet
22.00 Iltapala, peseytymismahdollisuus
23.30 Iltatarkastus
00.00 Hiljaisuus

Sunnuntai
7.00 Herätys (hoitajat), aamupalaveri ja kahvi
8.15 mennessä herätys (potilaat), aamutoimet
9:00 Aamutarkastus
9.30 Aamupala
10.30 Vierailuaika alkaa
11.30 Lääkärin vastaanotto
13.00 Lounas
14.00 Lääkärin vastaanotto jatkuu
16.00 Vierailuaika loppuu, päivällinen (peli loppuu, päivällinen syödään offgame)

Katso myös offgame-aikataulu.